Vilket nät ska jag välja? Mobitex eller GSM?

Några punkter om de två näten.

Den frågan är inte så lätt att besvara - eller så är den det. Givetvis beror det på ett antal grundläggande faktorer och vad som är viktigt med applikationen. Läser du följande punkter får du kanske svaret själv men vill du ha vägledning så kontakta oss gärna:
 • Nättäckning?
  I Sverige har Mobitex bättre total nättäckning än GSM (oavsett nätoperatör). Inomhustäckningen kan variera men i kombination med störproblem kan man nog säga att GSM är bättre i detta fall (varierar även med nätoperatörer). Det är alltså viktigt att veta var man vill använda sitt system. Har man behov av kommunikation i hela landet, har Mobitex en fördel. Är det viktigt med kommunikation mellan länder är GSM alternativet.
 • Antennstorlek?
  Bra antenner för GSM är betydligt kortare än motsvarande antenner för Mobitex (i Sverige pga. 80MHz). Vi vet att vissa fordon inte kan använda långa antenner. Till antennerna hör även ett bra jordplan som även det är mindre för GSM (värt att tänka på vid t.ex. plastkaross).
 • Störningar?
  I Sverige arbetar Mobitex på 80 MHz medan GSM använder 900 och 1800 MHz. Störningar från fordon, datorer och annan utrustning är betydligt mer besvärliga på 80 MHz. Vissa störningar kan man åtgärda själv (men är givetvis förknippat med en kostnad) t.ex. tändstörningar, fläktar, blåljus osv. men andra kommer man inte åt - t.ex. datorer och nätverk i omkringliggande byggnader.
 • Storlek på radiomodemet?
  GSM blir betydligt mindre i såväl fysisk storlek som strömförbrukning. Detta är även det avhängigt av de frekvensband vi använder oss av i Sverige för Mobitex. Det finns numer även Mobitexstationer som enbart är för data och här har storleken blivit mindre. De går ändå inte att jämföra med ett GSM-modem.
 • Överföringssäkerhet?
  Vi testar detta kontinuerligt. Mobitex är betydligt säkrare än GSM om man vill skicka över ett meddelande på en så genomsnittligt kort tid som möjligt. Dessutom är spårbarheten av "konstiga meddelanden" betydligt bättre i Mobitex. Under de senaste åren har man ändå konstaterat en klar förbättring i GSM och det gör att skillnaderna idag inte är så stora. Dessutom finns det även i GSM möjlighet till kvittens när meddelandet når mottagaren.
 • Nätsäkerhet?
  Detta är en svår punkt att besvara. Inget nät är perfekt. I vardagligt arbete betraktar vi dock själva GSM som mer driftsäkert (dvs. den tid som man har tillgång till nätfunktionen). Men det är beroende av plats i Sverige samt vad man skall använda nätfunktionen till. Vi betraktar dock själva GSM som betydligt mer sårbart än Mobitex. Säkerheten att få ett meddelande överfört inom kort tid är säkrare hos Mobitex än GSM-SMS. I de funktioner vi levererar har vi möjlighet att bygga bort denna osäkerhet och då skulle näten bli jämbördiga i säkerhet även om tidsfaktorerna kan variera.
 • Informationsmängd?
  I Mobitex är varje max-paket 512 tecken. I GSM-SMS 160 tecken. En MicroSYSTER för GSM kan anpassas till att sända korta meddelanden via SMS och långa via DATA (väljs med automatik). I Mobitex binder man samman längre meddelanden än 512 tecken med ett transportprotokoll. Här kommer vi in på rätt avancerade teknikfrågor som är användarberoende. Kontakta oss så kan vi förklara mer.
 • Snabbhet?
  Mobitex (i Sverige) använder en betydligt långsammare överföringshastighet än GSM. På papperet är Mobitex betydligt långsammare än GSM. För att undvika att gå in på teknik så skall man, vid en jämförelse, räkna in en mängd faktorer som tex. uppkopplingstider, meddelandestorlek, sändningsintervall, komprimering osv. Det gör att vid kortare överföringsmängder blir oftast Mobitex snabbare och med jämnare överföringstider. Vid längre överföringar kan det vara effektivast att använda GSM-DATA.
 • Tal och Data?
  I Sverige så har vi en talfunktion i Mobitex (även telefon). Den liknar dock mer en kommunikationsradio och antalet talkanaler är begränsat. Talar man så kan man inte använda data. I GSM kan man prata "vanlig telefon" samtidigt som SMS kan användas för datatrafik. Noteras bör att flera av de senare Mobitexmodemen saknar talmöjlighet.
 • Ekonomi - trafik?
  Mobitex data sker debitering per överfört tecken och per sändningspaket. I GSM-SMS debiteras en enhetsavgift per SMS-paket. Enligt prislistorna är Mobitex betydligt prisbilligare (vi har inte tagit hänsyn till abonnemangs- och inträdesavgifter). Har man stora trafikmängder att sända, tex. vis GPS-positionsdata, tenderar rabatten vid GSM-SMS att bli betydande. Vi hjälper gärna till att göra en priskalkyl i samband med att vi diskuterar våra produkter.
 • Ekonomi - utrustning?
  GSM-abonnemang subventioneras och dessutom är telefonenheterna betydligt prisbilligare än Mobitex radiomodem.
 • Framtid?
  Mobitex 80MHz har funnits sedan 1986 i Sverige. GSM är under stark utveckling och vi kan förvänta oss många nya nätfunktioner och ökad snabbhet.
 • Totalt sett?
  Det beror på användaren. Vi hjälper gärna till att studera varje enskilt fall samt göra en ekonomikalkyl i samband med att vi diskuterar produktlösningar.

Hur är det då med GPRS?

GPRS gör GSM datatekniskt mer likt Mobitex. Dessutom är överföringshastigheten vida överlägsen Mobitex (i Sverige ca 50 ggr och 7 ggr snabbare än 8k näten). Då kan man tycka att enbart nättäckningen och kostnaderna är avgörande. Så är dock inte fallet. Det finns många andra faktorer som talar för de olika nätens fördelar. T.ex. vill man sända ut meddelanden till en mobil är det mer komplicerat i GPRS än i Mobitex.

Vårt arbete är att överföra meddelanden / data / information på ett så bra, ekonomiskt och säkert sätt som möjligt. Vi är nätoberoende och styrs inte av någon nätoperatör. Fråga oss gärna till råds i ett tidigt skede av funderingarna så berättar vi om för och nackdelar. Ett enkelt samtal tar vi på en gång. En utredning tar vi betalt för.

Men satellitnät då?

Än så länge är kostnaderna (trafik och för utrustning) betydligt större än för GSM eller Mobitex. Det är klart, har man behov av den stora nättäckningen är valet inte så mycket annat. Dessa nät klarar såväl korta meddelanden som långsam datatrafik.

Blandade nät?

Det är en sak man ska ha i åtanke. Nu när vi har vår programvara Wireless GatePort så är det ju verkligt enkelt att arbeta med flera nät inom samma företag och samma avdelning. Till och med om man bara har två fordon.


Åter till huvudsidan om trådlös / wireless kommunikation - Inge Eklund AB, Sundsvall.