Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan

Den mest effektiva positioneringen

 

Det betyder jämna, säkra och pålitliga positioner utan avbrott eller fel. Det betyder även lägsta driftskostnad. Det betyder MicroSYSTER. Lika säker men något enklare är PosiSYSTER för GPRS. Här är driftskostnaden den lägsta vi känner till. Även "alla ser alla" finns som option.

 

Maskinövervakning och status

 

SmsSYSTER är enkel att anpassa inom industri (t.ex. om maskinen stannar) och för fordon (automatiskt eller med statustangentbord). Anslut till binäringångarna och maskinen skickar klartext även till en vanlig GSM vid t.ex. fel eller stopp.

 

Anslutning av mätinstrument och fjärrservice 

 

LinkSYSTER ersätter en kabel mellan olika utrustningar oberoende av avstånd och utan nämnvärd fördröjning. GprsSYSTER ligger konstant uppkopplad.

 

Direktanslutning även till instrument och maskiner som inte är anpassade till modemkommunikation.

 

Översikten

 

En kortfattad genomgång av våra trådlösa produkter för GSM, 3G, Mobitex, Tetra, GPRS, SMS och andra nät finns på " översikt ".

 

 

Mångårig erfarenhet

 

Vi har mångårig och kreativ erfarenhet av trådlös kommunikation, oavsett om det gäller GPRS, SMS, Mobitex, privata nät eller andra. Det är säkerheten vi månar mest om. Dvs att det som ska föras över verkligen kommer fram, snabbt och ekonomiskt. Genom den kunskapen har vi levererat mycket till kunder inom området personlig säkerhet och inom processer som M2M.

 

Hårdvaror och mjukvaror

 

De produkter som visas på knapparna till vänster är hårdvaror respektive mjukvaror. Hårdvarorna har vi, sedan början av nittiotalet, kallat SYSTER, dvs SYStem TERminal. De kan i vissa fall användas helt fristående (för t.ex. distansservice eller larm) eller i kombination med andra leverantörers program eller system.

 

Lång produktlivscykel

 

Vi har ett stort produktprogram. Läs därför gärna översikten först. Den ger en sammanfattning av våra produkter. Kanske ser det onödigt mycket ut men det beror på att vi supportar våra produkter under långa tider efter det att de utgått. Många av våra kunder ser gärna beständighet hos produkterna. Därför finns även fliken "äldre" med. De produkterna supportas fortfarande.

 

Enkelt att komma igång

 

Även om våra hårdvaror ofta används i samband med andra leverantörers programvaror så har vi även ett egenutvecklat grundutbud. De produkterna ger, framför allt, möjlighet att enkelt knyta samman andras, eller självutvecklade, standardprogramvaror med våra mobila enheter. I vissa fall används programvaror som t.ex. CTPM (positionering och larm) och GatePort (knyta samman olika nät eller funktioner) helt självständigt.

Trådlöst i publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, radio m.fl.
Wireless - Trådlös kommunikation - Inge Eklund AB.
 
Olika produkter för positionering, fleet management, dirigering, M2M, mätning, larm, telemetri, styrning osv.

 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

Hämta hem / Download:

Översiktsbroschyr SYSTER. Summarisk beskrivning över alla standard SYSTER-versioner.

SYSTER_kortfattad_sve_20060704.pdf (122kB)

Specifika produktbroschyrer översändes på begäran.
Klicka här för kontaktinfo.

Welcome to our pages about wireless data in mobile, industrial, telemetry and alarm communications. Our own developed products are available for GSM, GPRS, SMS, 3G, Mobitex, Tetra, CDPD, CDMA, TDMA  and private radio. We are looking for partners. Please contact us: contact info
Information med bilder -Shockwave Flash -