Inge Eklund AB, Sundsvall
Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Vårt affärsområde
 
Effektivisering och säkerhet med hjälp av datainsamling och trådlös kommunikation till och från mobila och perifera enheter (mobildata)

Affärsinriktningen ryms på ett par rader och är viktig för oss. Vi har haft samma inriktning sedan 1984 då vi lade till "trådlös kommunikation" i affärsidén. Vi tror att stabilitet och en fast inriktning är viktigt för våra kunder men framför allt för oss själva. Är inriktningen dessutom genomtänkt så behöver man inte ändra den så fort någon ny teknik dyker upp. Vi är stolta över vår stabilitet och den har gett oss god lönsamhet under åren.


Vår bakgrund

 

Inge Eklund Elektronik AB startade 1980 och redan 1982 började vi arbeta med datainsamling med små terminaler och datorer. Vi såg en intressant framtid inom såväl insamling av data, kommunikation, service som mobildata. 1984 fick vi våra första större order inom trådlös datakommunikation (mobildata) inom såväl publika (Mobitex) som privata nät (egna radionät). Utvecklingen har gått vidare och idag är det en avancerad teknik som ryms i de små mobila enheterna. Idag är vi en liten grupp av olika företag.

Vår inriktning är mobil datakommunikation

 

Vårt arbetsområde är datainsamling samt mobildata och trådlös datakommunikation (t.ex. via GSM, 3G eller Mobitex). Vi utvecklar såväl hård- som mjukvara och har byggt upp en bas av egna produkter som kan användas enskilt eller i system.

Vi har specialkunnande inom mobil datakommunikation. Det använder vi inte bara till att ge en bra funktion utan ser till att den ger god totalekonomi för våra kunder. Därför kan vi kostnadsberäkna lösningar redan i begynnelsestadiet. I många fall har vi specialanpassat produkter baserat på vårt grundsortiment. Det ger möjlighet till kundspecifika lösningar på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Själva kommunikationsnäten varierar och därför följer vi marknaden för olika trådlösa nät och anpassar våra produkter beroende på radio- och nätfunktioner. Överföringssättet är viktigt men det är funktionen vi prioriterar.

Kompetens

 

Vi anser själva att vi under åren byggt upp ett mycket gott tekniskt kunnande när det gäller trådlös datakommunikation och mobildata. Dessutom brukar vi kunna lösa de flesta problem våra kunder kommer med och som ligger inom vårt arbetsområde.

Problemet, när tekniken växer så snabbt, är att hålla sig aktuell med morgondagens datasystem och telenät. Därför arbetar vi inom nätverk där kompetens ständigt utvecklas och stimuleras. Den kan vi ta del av. Här blir vi ständigt mer och mer involverade och det känns tryggt.


Vad våra produkter används till

 

Användarna finns inte bara i Sverige utan i såväl Europa som andra världsdelar. En stor del används med GPS för att hålla reda på var fordon finns. Här har vi utvecklat ett unikt sätt att överföra informationen så att den blir kostnadseffektiv. Vi vet att våra lösningar kan ge en rejäl kostnadsbesparing när det gäller de rörliga kostnaderna, som tex trafikkostnader i radio- och telenäten.

Förutom GPS används våra lösningar för informationsöverföring, kontroll, övervakning och larm. Då är det inte bara inbrottslarm utan övervakningslarm, kontroll, trygghet, ruttlarm och driftslarm. Våra produkter används i servicebilar, lastbilar, maskiner, ambulanser, värdetransportfordon, polisbilar, båtar, rälsfordon samt på fabriker, i kontrollstationer och för trafikljus samt generell mobildata.


Framtiden

 

Vi kan inte se någon anledning att ändra vår affärsinriktning. Vi arbetar med data i kommunikation. Behovet av datasamling växer och med det olika kommunikationsvägar. Vår inriktning fortsätter därför inom samma sektor. Skillnaden kommer att vara mer och mer avancerade insamlingssystem och med ytterligare trådlösa nät att anpassa sig till. Mobildata är en verksamhet där trådlös kommunikation inom larm och industrier är angränsande.

Troligtvis kommer antalet versioner av SYSTER att bli fler. Det upptar ständigt våra tankar. Även antalet flexibla programvaror lär väl öka, men det är ju också naturligt när vi inte tycker om att lägga ned produkter och ändå ständigt utvecklar.

Vi tycker att vi står rustade inför framtiden och känner oss mer aktiva än någonsin för planering av nya produkter. Modenycker är inget för oss. Inte heller teknik som saknar verklighetsförankring. Sådant är roligt som hobby men inget för vår verksamhet.


Geografi

 

Vi håller till i Sundsvallsregionen (nästan vid Sundsvalls flygplats i Timrå, mellan Sundsvall och Härnösand) även om en stor del av våra kunder finns i Stockholmsområdet eller söderut. Ibland får vi frågan om det inte hade varit bättre att hålla till längre söderut. Jo, det är klart att det hade haft fördelar men å andra sidan är det ofta effektivare att hålla till som vi gör.

Med dagens kommunikationsnät (t.ex. Internet) är det ju mycket enkelt att kommunicera och utbyta information. Därför känns det som om avstånden har krympt. Dessutom är många av våra produkter förberedda för fjärrservice som ju förresten är ett av våra arbetsområden. Det gör att vi kan lämna nästan lika bra service till användare i Stockholm och Malmö, till och med Sydamerika och Asien, som till Sundsvall.


Finns produkterna och företaget kvar om 5 år?

 

Skulle vi lova det skulle ingen tro oss. Nej, det finns ingen chans att lova något sådant. Men vi kan berätta vilka vi är, hur länge vi arbetat och vårt mål. Då kanske man ser att förutsättningarna för att vi ska finnas kvar är väldigt stora.

Långsiktighet

 

Hela vår verksamhet är uppbyggd på att arbeta långsiktigt. Kanske FÖR långsiktigt. Men det känns viktigt för oss. Dessutom tycker vi att det känns skönt att de kunder som köpte våra produkter i början och mitten av 80-talet, vet att vi fortfarande gör allt för att supporta dem och leverera liknande. Än har vi inte misslyckats.

När vi utvecklar nya produkter så är kombinationen av att hitta produktlösningar med "lång livslängd" och "själva tekniska lösningen" lika viktiga. Det, tillsammans med stark ekonomi och inga äventyrliga storslagenheter, gör att framtiden ser ljus ut.Om oss
Inge Eklund AB - vi ligger i Sundsvallsområdet
 
och arbetar med terminalprodukter inom industri samt GSM, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra med flera nät samt M2M.
- Single Frame -

 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation och mobildata inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

Welcome to our pages about wireless data in mobile, industrial, telemetry and alarm communications. Our own developed products are available for GSM, GPRS, SMS, 3G, Mobitex, Tetra, CDPD, CDMA, TDMA and private radio. We are looking for partners. Please contact us, we are in Sweden:


Phone: +46 60 578955