Vad är Mobitex - kortfattat?

Ett paketförmedlande radionät - lämpat för korta text- och datameddelanden.

Mobitex är ett paketdataförmedlande trådlöst kommunikationsnät. Det ger fördelen att kunna skicka meddelanden till mottagaren med mycket kort tidsfördröjning. Uppkopplingstid (som vid telefonmodemförbindelse) behövs inte. Istället sänds meddelandet till mottagaren och kommer fram så fort han är beredd att ta emot och är inom nätets täckningsområde. Tekniskt sett finns det många likheter mellan Mobitex och Internet men det finns också stora olikheter.

Mobitex finns i ett antal länder och då företrädesvis som ett publikt nät, där kunden abonnerar på en tjänst (t.ex att få använda nätet). I Sverige är nättäckningen mycket god och det är få ställen man inte kommer i kontakt med nätet.

Frekvensbanden för olika länder kan variera och likaså överföringshastigheten (1.2 eller 8 kbit/s). Gemensamt är dock gränssnitten vilket gör att det är enkelt att flytta själva applikationen från att användas i ett nät till ett annat.

Standardiserad anslutning mot radiomodemet - MASC.

Själva anslutningen mot radiomodemet är oftast "standardiserad" (s.k. maskingränssnitt eller MASC). Det ger fördelen av att radion kan betraktas som ett modem. Dvs. en dator med applikation kan oftast flyttas från ett radiomodem till ett annat. (Det finns skillnader men i stort är de lika.)

Lämpliga användningsområden.

Speciellt lämpligt är Mobitex för överföring av korta meddelanden där uppkopplingstid respektive oanvänd linje (tyst på linjen) skulle bli för tidsödande eller kostnadskrävande. Exempel på sådana tillämpningar är:

  • Dirigering av fordon
  • GPS och positionsdata
  • Kreditkortsinformation
  • Statusrapportering
  • Lägesrapportering
  • Larmmeddelanden
  • Fjärrkontroll
  • Övervakning
samt liknande, dvs. med ett litet antal tecken eller där statuskoder kan användas. En överföring kan då gå på tex ca 2 sekunder, totalt sett. Jämför detta med att ringa upp en modemförbindelse.

Låg trafikkostnad vid korta meddelanden.

Eftersom man ofta betalar Mobitex-trafiken per sänt antal tecken (eller motsvarande) betalar man enbart för den verkliga överföringstiden. Jämför detta med att ringa upp, skicka information, och sedan ha en uppkopplad linje tills nästa informationsmängd skall skickas osv.

Vi har lång erfarenhet.

Vi, på Inge Eklund AB, har arbetat med Mobitex sedan 1984 och vet vad nätet är bra på respektive inte bör användas till. Vi kan Mobitex. Kontakta oss gärna när det gäller applikationer eller hur det mer konkret kan användas i ett specifikt företag. Gäller det information om själva nätet kan det vara lämpligt att kontakta nätoperatören.Åter till huvudsidan om trådlös / wireless kommunikation - Inge Eklund AB, Sundsvall.