Inge Eklund AB, Sundsvall
Tel: 060-578955 - Övrig info på startsidan
Återförsäljare

 

Vi arbetar i huvudsak med egenutvecklade produkter eller produkter vi har tagit fram inom ramen för ett samarbete. Det gör att vi är öppna för att auktorisera återförsäljare.

 

Kunskap

 

För att kunna fungera som återförsäljare till oss ser vi det som ett långt samarbete. Först behövs en grundläggande utbildning om de produkter det gäller. Sedan sker en kontinuerlig fördjupning. Det gör att kunderna alltid kan få en bra och korrekt vägledning. 

 

Support

 

Vissa frågor dyker upp alltför sällan för att man ska kunna ge omedelbara svar. Då finns vi här med ÅF-support. 

 

Service

 

Vi tror att en bra service är att man kan produkterna och snabbt kan kartlägga om och hur något behöver åtgärdas. Vi ger sedan service på komponentnivå.

 

Produktomfång

 

Det är viktigt att våra produkter passar in i det affärsområde man redan har. Därför kanske inte alla produkter passar. Vi ser gärna att man är återförsäljare för en speciell produkt eller produktgrupp men att man kan den på ett bra sätt. Exempelvis terminaler, M2M osv.

 

Kontakt

 

Ta gärna kontakt med oss så kan vi diskutera ett eventuellt samarbete.

ÅF - återförsäljning

 Välkommen till oss att diskutera återförsäljning för våra produkter. Det gäller oavsett om det är för industriterminaler eller produkter eller programvaror inom trådlös data och kommunikation i t.ex. GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, CDMA, TDMA, CDPD med flera.
Återförsäljare - helt eller delvis för våra produkter.
 
Vi utvecklar produkter för GSM, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, TDMA, CDMA, CDPD med flera nät.
Vi samarbetar gärna via ÅF, ...
...systemintegratörer och distributörer.

 Inge Eklund AB utvecklar och marknadsför produkter och programvaror för trådlös kommunikation inom publika nät som GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra samt privata radionät.

Klicka här för kontaktinfo.